Вашата количка е празна.
Приятно пазаруване

Каталог

Реклама

Общите Условия за използване на електронния магазин HID.bg

В сила от 20.05.2018г.

 

Общи условия, процедурата по Защита на личните ви данни и политиката ни за събиране на Бисквитки "Cookies" 

 

Общи условия за политика за кукита Cookies (бисквитки) може да прочетете тук:

 

http://www.hid.bg/page/cookies

 

Общи условия за политика за защита на лични данни може да прочетете тук:

 

 http://www.hid.bg/page/personal-data

 

Уважаеми клиенти,

Моля прочетете внимателно Общите условия за пазаруване чрез магазина за електронна търговия на Импакт БГ ЕООД.

Изискване за регистрация на клиент

Всяко физическо или юридическо лице, което възнамерява да извърши покупка чрез магазина за електронна търговия HID.bg, трябва да попълни и потвърди верността на данните на регистрационната форма, намираща се тук, като по този начин създава свой клиентски профил.

Чрез създаването на клиентски профил регистрираното лице: 1. Придобива потребителско име и парола, с които се идентифицира в магазин HID.bg. 2. Изразява съгласието си с настоящите Общи условия за пазаруване в магазин HID.bg. 3. Получава правото да извършва валидни поръчки за закупуване на стоки, предлагани от магазин HID.bg, както и да отказва изпълнението им по надлежният ред.

Фирма Импакт БГ ЕООД си запазва правото да отказва достъп, да прекратява регистрация на клиент, да премахва или редактира съдържание, или да отказва изпълнение на поръчки по свое усмотрение. Ако бъде отказана за изпълнение поръчка, то ще бъде без разход за Клиента.

Процедура за пазаруване

Когато правите поръчка за закупуване на продукт от магазин HID.bg ние Ви изпращаме e-mail, потвърждаващ приемането й, съдържащ детайлите на поръчката. Поръчка, направена през уеб-сайта магазин HID.bg представлява и се счита за оферта за закупуване на продукт, "подлежаща на разглеждане". Поръчката се смята за приета, когато получите по e-mail Съобщение за изпълнение и изпращане на поръчката.

При оформянето на покупката от клиента се изисква: 1. Да посочи валидни адрес за доставка и телефон за контакт. 2. Да активира изпълнението на поръчката чрез натискането на бутона "Потвърди поръчката".

Чрез натискане на бутона "Потвърди поръчката" регистрираният клиент изразява съгласието си с настоящите Общи условия.

3. След получаване на валидна поръчка наш представител се свързва с Клиента по телефон или емайл за да го уведоми за: а) наличността на поръчаните артикули б) цената за доставка на стоката в) срок за доставка на стоката 4. В телефонният разговор (или по e-mail) Клиента потвърждава съгласието си с цената и сроковете за доставка на поръчаните стоки.

Цена и плащане

Цените на стоките са в български лева с включен ДДС. Обявената за всеки един продукт цена важи за съответната разфасовка (количество еднообразни артикули в единична опаковка), която зависи от вида на продукта и не включва разходите за доставка.Общата дължима сума по сделката се финализира след изчисляване на разходите по доставката и след изрично потвърждение за същата от страна на клиента. Магазин HID.bg не публикува информация за наличността на продаваните стоки. Голяма част от артикулите са на склад, но информация за точното количество от даден артикул не се публикува. Когато обработваме Вашата поръчка, ние ще Ви информираме относно наличността и сроковете за доставка на всеки отделен поръчан артикул.

Доставка на продуктите

Поръчаните стоки се доставят от куриерска фирма на посочения от клиента адрес за доставка в съответствие с посочените Тарифи за доставка и настоящите Общи условия.

Срок на доставка

Срокът на доставка зависи от наличността на продукта. Средният срок за доставка е 1-3 (един до три) работни дни. Ако продуктът е на склад до 24 часа вашата поръчка ще бъде изпълнена. В случай на голямо търсене или непредвидено затруднение при обработване на поръчките срокът може да се удължи. При наличие на обстоятелства водещи до забавяне изпълнението на поръчката клиентът ще бъде навременно уведомен на посочения телефон за контакти.

Гаранция

Магазин HID.bg гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайна употреба. Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените артикули имат някакви недостатъци. В случай на отчетени недостатъци при получаване на стоката, клиентът следва да уведоми незабавно за вида и количеството им. Гаранционният срок започва да тече от момента на изпращането на пратката. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта или употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката.

Права и задължения на страните

Магазин HID.bg се задължава да достави поръчаната стока в договорения срок. Магазин HID.bg се задължава да изпълнява договореностите с клиента с дължимата грижа. Магазин HID.bg не носи отговорност за невярности в посочената от производителя информация за стоката. Магазин HID.bg не се задължава да достави поръчана стока при посочени неверен адрес или телефон. Магазин HID.bg не носи отговорност за каквото и да е забавяне или невъзможност да изпълни задълженията си, при възникването на обстоятелства извън контрола на магазин HID.bg. Клиентът има право да иска връщането на стоката при констатирани липси или когато доставената стока явно не съответства на поръчаната такава и това не е било възможно да се установи в момента на приемане на пратката. Рекламацията при констатирани липси и явни несъответствия се предявява до три работни дни след получаването на пратката. Клиентът има право да иска връщането на стоката, ако поради неправилно транспортиране могат да бъдат констатирани видими дефекти по стоката. В този случай клиентът не трябва да подписва придружавашите доставката документи, че е получил стоката и незабавно трябва да ни уведоми. Клиентът има право да иска връщането на стоката, когато цената, която трябва да заплати не отговаря на договорената. Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок от 7 (седем) дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. В този случай стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, неупотребявана, в търговски вид и с ненарушена цялост. Разходите по връщането на стоката са за сметка на Клиента. При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за: 1. Възстановяване на заплатената сума; 2. Отбив от цената; 3. Безплатно извършване на ремонт. При предявяване рекламация, представител на магазин HID.bg може да поиска снимка или връщане на повредената стока като доказателство за основание на рекламацията. Във всички случаи на връщане на стоката трябва да бъде предварително уведомен представител на магазин HID.bg. Клиентът се задължава да посочи валидни телефон и адрес за доставка. Клиентът се задължава да заплати цената на поръчаните стоки. Клиентът се задължава да заплати сумата за други разходи, като доставка, допълнителна опаковка и други, съгласно договореното. Клиентът се задължава да осигури възможност за получаването на поръчаните стоки. Клиентът се задължава да получи поръчаните стоки. Клиентът носи пълна отговорност за опазването или предаването на трети лица на потребителското си име и паролата, както и за всички действия, извършвани с тях. Клиентът се задължава да не прави фиктивни поръчки, измислени отзиви за даден продукт или да подава друга невярна информация. Клиентът се задължава да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права. Да спазва действащото законодателство на Република България и настоящите Общи условия за пазаруване в магазин HID.bg.

Защита на личните данни

Магазин HID.bg се задължава да използва личните данни на клиентa единствено и само за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Ако клиентът е обявил невярна информация това задължение се счита за невалидно. Магазин HID.bg се задължава да не разкрива личните данни на клиента на трети лица освен ако не е получил изрично разрешение от него за това, или информацията трябва да бъде предоставена на съответните власти по силата на българското законодателство. Магазин HID.bg се задължава да използва личните данни, които ни предоставяте само за следните цели:

* Обработка на клиентска поръчка * Статистически цели, за подобряване работата на магазина * Администриране и обслужване съдържанието на магазина * Ако сте дали съгласието си, да бъдете уведомявани за нови продукти и промоции, които биха представлявали интерес за Вас Когато създавате клиентски профил ще Ви бъде дадена възможността да изразите съгласието си за получаване на информация от магазин HID.bg чрез електронна поща, за продукти, промоции и специални оферти. В случай, че не желаете да получавате каквато и да е обратна информация от магазин HID.bg, моля направете правилната отметка в определената за целта кутийка тук .

Снимки, илюстрации и описание на продукт

Публикуваните в този сайт описание и снимки на продукти са само за общи информационни цели. За да е сигурен, че продуктът отговаря точно на изискванията му, Клиентът трябва да се осведоми за конкретните характеристики чрез сайта на прозиводителя.

Правно регулиране

За всички неуредени въпроси от настоящите Общи условия между магазин HID.bg и клиента се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Какво ново...

© Всички Права Запазени

уеб дизайн